Politica de confidentialitate

Toate datele personale pe care ni le furnizaţi în calitate de utilizator/vizitator beneficiază de prelucrare numai în scopul oferirii în condiţii optime a serviciilor asociate site-ului nostru. 

    Prin completarea formularului de înregistrare de pe www.LentileColorate.com, utilizatorul declară că îşi dă, în mod expres şi neechivoc, consimţământul că datele sale cu caracter personal să fie prelucrate şi folosite în viitor de către administratori. Toate datele se for folosi pentru:

  • Stabilirea contactului cu clienţii;
  • Prelucrarea comenzilor;
  • Participarea la concursuri, promoţii;
  • Transmiterea de mesaje non-comerciale sau de tip administrativ (privind schimbări în site, contul de utilizator, etc);

     Administratorul va reţine datele personale şi le va folosi în scopul informării utilizatorilor privind situaţia contului de pe www.LentileColorate.com, privind evoluţia şi starea comenzilor, precum şi în evaluarea produselor oferite. 

     Dacă aveţi întrebari sau nelămuriri în legatură cu aceşti termeni de confidentialitate, nu ezitaţi să ne contactaţi prin intermediul adresei de 
e-mail: lentilecosmetice@yahoo.com